• Thứ 7
  • 04-04-2020

Xổ Số Kiến Thiết

icon

Chọn Ngày

arrow-down
Xem Kết quả ngày
Tháng 3 2020
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bài viết mới nhất

Xêm Thêm

Xổ số Quảng Trị

Ngày 02-04-2020

GiảiQuảng Trị
Giải Tám...
Giải Bảy...
Giải Sáu...
Giải Năm...
Giải Tư...
Giải Ba...
Giải Nhì...
Giải Nhất...
Đặc Biệt...

Xổ số Quảng Trị

Ngày 26-03-2020

GiảiQuảng Trị
Giải Tám
71
Giải Bảy
218
Giải Sáu
6769
9819
1727
Giải Năm
0985
Giải Tư
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải Ba
11401
84112
Giải Nhì
83838
Giải Nhất
38739
Đặc Biệt
657895

Xổ số Quảng Trị

Ngày 19-03-2020

GiảiQuảng Trị
Giải Tám
77
Giải Bảy
941
Giải Sáu
7241
6868
6460
Giải Năm
1143
Giải Tư
46007
96176
67736
28303
59630
51284
54846
Giải Ba
37825
68849
Giải Nhì
75050
Giải Nhất
37489
Đặc Biệt
701334

Xổ số Quảng Trị

Ngày 12-03-2020

GiảiQuảng Trị
Giải Tám
08
Giải Bảy
190
Giải Sáu
5309
2885
2057
Giải Năm
6670
Giải Tư
54432
70629
69842
57183
89826
05111
84613
Giải Ba
96474
74671
Giải Nhì
41646
Giải Nhất
49729
Đặc Biệt
651925

Xổ số Quảng Trị

Ngày 05-03-2020

GiảiQuảng Trị
Giải Tám
62
Giải Bảy
212
Giải Sáu
5317
4310
5545
Giải Năm
3211
Giải Tư
78656
50399
68363
21555
38659
26568
79516
Giải Ba
35840
38270
Giải Nhì
91602
Giải Nhất
06447
Đặc Biệt
957231

Xổ số Quảng Trị

Ngày 27-02-2020

GiảiQuảng Trị
Giải tám
54
Giải bảy
430
Giải sáu
1422
1033
0218
Giải năm
1674
Giải tư
69321
13971
33226
95154
55625
77387
93736
Giải ba
35417
73534
Giải nhì
97580
Giải nhất
72997
Đặc biệt
420574

Xổ số Quảng Trị

Ngày 20-02-2020

GiảiQuảng Trị
Giải tám
16
Giải bảy
652
Giải sáu
4292
3172
2135
Giải năm
3469
Giải tư
31475
43513
19114
37793
77219
16134
59126
Giải ba
71519
09229
Giải nhì
07920
Giải nhất
49388
Đặc biệt
321285

Xổ số Quảng Trị

Ngày 13-02-2020

GiảiQuảng Trị
Giải tám
13
Giải bảy
867
Giải sáu
9750
7185
2624
Giải năm
9594
Giải tư
66006
58522
24196
98761
79808
19585
53223
Giải ba
67062
32585
Giải nhì
23606
Giải nhất
29137
Đặc biệt
549579

Xổ số Quảng Trị

Ngày 06-02-2020

GiảiQuảng Trị
Giải tám
46
Giải bảy
337
Giải sáu
9213
7546
4237
Giải năm
1054
Giải tư
12561
71546
49297
47167
68791
79733
78719
Giải ba
58364
38063
Giải nhì
86676
Giải nhất
91634
Đặc biệt
193334

Xổ số Quảng Trị

Ngày 30-01-2020

GiảiQuảng Trị
Giải tám
48
Giải bảy
600
Giải sáu
6498
5899
7200
Giải năm
8797
Giải tư
34057
88488
91873
99384
73197
14282
74297
Giải ba
24219
93205
Giải nhì
78487
Giải nhất
81393
Đặc biệt
670044