• Thứ 7
  • 04-04-2020

Xổ Số Kiến Thiết

icon

Chọn Ngày

arrow-down
Xem Kết quả ngày
Tháng 3 2020
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bài viết mới nhất

Xêm Thêm

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 03-04-2020

GiảiNinh Thuận
Giải Tám...
Giải Bảy...
Giải Sáu...
Giải Năm...
Giải Tư...
Giải Ba...
Giải Nhì...
Giải Nhất...
Đặc Biệt...

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 27-03-2020

GiảiNinh Thuận
Giải Tám
59
Giải Bảy
110
Giải Sáu
9217
4090
0463
Giải Năm
0972
Giải Tư
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
Giải Ba
10771
22597
Giải Nhì
23976
Giải Nhất
52995
Đặc Biệt
170587

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 20-03-2020

GiảiNinh Thuận
Giải Tám
12
Giải Bảy
101
Giải Sáu
9399
0224
4714
Giải Năm
0270
Giải Tư
41502
37488
07007
34236
32858
96228
45113
Giải Ba
13758
65507
Giải Nhì
51350
Giải Nhất
24320
Đặc Biệt
449424

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 13-03-2020

GiảiNinh Thuận
Giải Tám
77
Giải Bảy
479
Giải Sáu
5888
4261
6080
Giải Năm
9254
Giải Tư
99417
62547
28614
53713
93786
13999
89003
Giải Ba
59790
50632
Giải Nhì
50916
Giải Nhất
57003
Đặc Biệt
922288

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 06-03-2020

GiảiNinh Thuận
Giải Tám
60
Giải Bảy
814
Giải Sáu
5912
3738
5391
Giải Năm
2927
Giải Tư
55146
61249
86668
50235
25103
20020
68970
Giải Ba
92913
39941
Giải Nhì
82001
Giải Nhất
18720
Đặc Biệt
270295

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 28-02-2020

GiảiNinh Thuận
Giải tám
97
Giải bảy
645
Giải sáu
8267
1347
5232
Giải năm
5872
Giải tư
50741
88581
96364
49243
05874
47704
02682
Giải ba
86381
41598
Giải nhì
55637
Giải nhất
91009
Đặc biệt
378232

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 21-02-2020

GiảiNinh Thuận
Giải tám
35
Giải bảy
791
Giải sáu
5489
0772
9328
Giải năm
3241
Giải tư
18253
13608
25161
97155
19396
45333
08855
Giải ba
85926
25702
Giải nhì
47540
Giải nhất
27685
Đặc biệt
144484

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 14-02-2020

GiảiNinh Thuận
Giải tám
81
Giải bảy
004
Giải sáu
9454
0022
4487
Giải năm
6360
Giải tư
06699
62030
96760
20923
35241
07034
54450
Giải ba
75850
65320
Giải nhì
13282
Giải nhất
11272
Đặc biệt
246528

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 07-02-2020

GiảiNinh Thuận
Giải tám
40
Giải bảy
905
Giải sáu
1142
0549
2441
Giải năm
0243
Giải tư
78507
12407
83599
73139
71711
86312
44415
Giải ba
12256
45823
Giải nhì
50229
Giải nhất
36136
Đặc biệt
336497

Xổ số Ninh Thuận

Ngày 31-01-2020

GiảiNinh Thuận
Giải tám
84
Giải bảy
224
Giải sáu
3138
4675
5431
Giải năm
1130
Giải tư
69922
73762
06762
85845
63332
97127
29922
Giải ba
30858
30460
Giải nhì
77500
Giải nhất
30462
Đặc biệt
898384