• Thứ 7
  • 04-04-2020

Xổ Số Kiến Thiết

icon

Chọn Ngày

arrow-down
Xem Kết quả ngày
Tháng 3 2020
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bài viết mới nhất

Xêm Thêm

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 30-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
12
Giải Bảy
658
Giải Sáu
0793
2354
0087
Giải Năm
4013
Giải Tư
51101
54534
36307
82657
64325
00509
09855
Giải Ba
55194
06608
Giải Nhì
14648
Giải Nhất
04577
Đặc Biệt
318181

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 28-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
55
Giải Bảy
177
Giải Sáu
2572
4499
4053
Giải Năm
1961
Giải Tư
66062
29327
74288
15854
22935
86253
61684
Giải Ba
85053
15425
Giải Nhì
68518
Giải Nhất
15386
Đặc Biệt
902358

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 23-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
34
Giải Bảy
007
Giải Sáu
2276
9783
6379
Giải Năm
1441
Giải Tư
64674
81642
88950
98239
24554
69941
93516
Giải Ba
33204
12791
Giải Nhì
35731
Giải Nhất
08193
Đặc Biệt
850221

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 21-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
16
Giải Bảy
397
Giải Sáu
9912
6705
9612
Giải Năm
4449
Giải Tư
38005
08938
61899
10916
07762
91241
33231
Giải Ba
18664
74938
Giải Nhì
30167
Giải Nhất
53219
Đặc Biệt
200391

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 16-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
16
Giải Bảy
605
Giải Sáu
5232
5715
1242
Giải Năm
6172
Giải Tư
88760
22297
02264
28017
96473
38994
00797
Giải Ba
96915
61126
Giải Nhì
99830
Giải Nhất
17094
Đặc Biệt
237611

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 14-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
67
Giải Bảy
216
Giải Sáu
1582
3759
0042
Giải Năm
4665
Giải Tư
68733
31531
29362
33825
34706
66869
24632
Giải Ba
70139
09212
Giải Nhì
79653
Giải Nhất
07417
Đặc Biệt
025319

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 09-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải tám
43
Giải bảy
247
Giải sáu
8643
0338
5811
Giải năm
8851
Giải tư
47688
93836
40714
86494
43215
15270
38489
Giải ba
85277
72073
Giải nhì
95667
Giải nhất
51830
Đặc biệt
430062

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 07-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
51
Giải Bảy
060
Giải Sáu
8153
4240
6374
Giải Năm
1800
Giải Tư
49979
84430
70206
73295
74253
93099
85912
Giải Ba
14574
40384
Giải Nhì
66440
Giải Nhất
57305
Đặc Biệt
231706

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 02-03-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải Tám
24
Giải Bảy
587
Giải Sáu
5123
9811
7398
Giải Năm
1923
Giải Tư
30770
68261
99324
95099
07795
08524
93706
Giải Ba
93768
79400
Giải Nhì
72124
Giải Nhất
12833
Đặc Biệt
365329

Xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 29-02-2020

GiảiHồ Chí Minh
Giải tám
19
Giải bảy
325
Giải sáu
5116
8602
3405
Giải năm
8919
Giải tư
85321
20574
74197
02595
18091
93057
68803
Giải ba
59399
51223
Giải nhì
32644
Giải nhất
79504
Đặc biệt
049184