• Thứ 7
  • 04-04-2020

Xổ Số Kiến Thiết

icon

Chọn Ngày

arrow-down
Xem Kết quả ngày
Tháng 3 2020
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bài viết mới nhất

Xêm Thêm

Xổ số Hải Phòng

Ngày 03-04-2020

GiảiHải Phòng
Đặc Biệt...
Giải Nhất...
Giải Nhì...
Giải Ba...
Giải Tư...
Giải Năm...
Giải Sáu...
Giải Bảy...

Xổ số Hải Phòng

Ngày 27-03-2020

GiảiHải Phòng
Đặc Biệt
33555
Giải Nhất
52557
Giải Nhì
50894
51062
Giải Ba
17067
41228
31970
92048
36571
26045
Giải Tư
4978
9209
8932
8979
Giải Năm
9923
2793
6344
1138
5679
5484
Giải Sáu
204
276
911
Giải Bảy
82
38
99
54

Xổ số Hải Phòng

Ngày 20-03-2020

GiảiHải Phòng
Đặc Biệt
85736
Giải Nhất
50768
Giải Nhì
07778
01694
Giải Ba
95155
67664
71816
05675
80446
19342
Giải Tư
6841
3562
0268
3456
Giải Năm
2591
1791
1714
7101
4306
4871
Giải Sáu
831
374
331
Giải Bảy
74
73
89
21

Xổ số Hải Phòng

Ngày 13-03-2020

GiảiHải Phòng
Đặc Biệt
73118
Giải Nhất
09141
Giải Nhì
98087
40822
Giải Ba
52331
72524
22989
13005
58740
98211
Giải Tư
8423
1719
7100
9083
Giải Năm
1384
9262
9040
8400
5081
4900
Giải Sáu
852
814
387
Giải Bảy
92
82
02
99

Xổ số Hải Phòng

Ngày 06-03-2020

GiảiHải Phòng
Đặc Biệt
78854
Giải Nhất
13173
Giải Nhì
62902
03693
Giải Ba
45332
16300
90057
90003
75573
23758
Giải Tư
6138
6326
0423
9311
Giải Năm
3204
6373
0188
0021
5847
4798
Giải Sáu
677
363
157
Giải Bảy
00
83
71
17

Xổ số Hải Phòng

Ngày 28-02-2020

GiảiHải Phòng
Đặc biệt
45982
Giải nhất
62271
Giải nhì
76182
59955
Giải ba
72241
64855
42396
76780
05407
18088
Giải tư
0834
0924
1415
6482
Giải năm
0609
5070
1146
4157
9139
3659
Giải sáu
804
723
789
Giải bảy
65
98
27
96

Xổ số Hải Phòng

Ngày 21-02-2020

GiảiHải Phòng
Đặc biệt
36089
Giải nhất
26541
Giải nhì
33678
81840
Giải ba
88284
23901
70618
26101
96261
59205
Giải tư
6019
0705
1674
8595
Giải năm
8929
7766
5065
5562
6785
3432
Giải sáu
174
366
533
Giải bảy
57
40
61
67

Xổ số Hải Phòng

Ngày 14-02-2020

GiảiHải Phòng
Đặc biệt
51855
Giải nhất
08402
Giải nhì
81863
94490
Giải ba
50504
49212
24274
15269
72405
57083
Giải tư
6841
4789
6299
3683
Giải năm
9592
2305
9625
4188
7762
2244
Giải sáu
069
488
621
Giải bảy
34
68
33
70

Xổ số Hải Phòng

Ngày 07-02-2020

GiảiHải Phòng
Đặc biệt
14973
Giải nhất
31007
Giải nhì
98439
51996
Giải ba
66382
25328
33295
95453
50326
81590
Giải tư
1506
6872
0979
1102
Giải năm
8774
8759
1943
4848
4121
6643
Giải sáu
418
419
249
Giải bảy
40
71
18
12

Xổ số Hải Phòng

Ngày 31-01-2020

GiảiHải Phòng
Đặc biệt
49715
Giải nhất
85264
Giải nhì
96066
05684
Giải ba
05012
54869
33836
92715
95769
76899
Giải tư
3638
8476
9949
4375
Giải năm
2339
2488
7443
0122
7183
2751
Giải sáu
361
053
051
Giải bảy
68
54
29
61