• Thứ 7
  • 04-04-2020

Xổ Số Kiến Thiết

icon

Chọn Ngày

arrow-down
Xem Kết quả ngày
Tháng 3 2020
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bài viết mới nhất

Xêm Thêm

Xổ số Gia Lai

Ngày 03-04-2020

GiảiGia Lai
Giải Tám...
Giải Bảy...
Giải Sáu...
Giải Năm...
Giải Tư...
Giải Ba...
Giải Nhì...
Giải Nhất...
Đặc Biệt...

Xổ số Gia Lai

Ngày 27-03-2020

GiảiGia Lai
Giải Tám
58
Giải Bảy
307
Giải Sáu
2300
5632
3081
Giải Năm
0897
Giải Tư
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
Giải Ba
17422
64724
Giải Nhì
03085
Giải Nhất
77560
Đặc Biệt
871615

Xổ số Gia Lai

Ngày 20-03-2020

GiảiGia Lai
Giải Tám
24
Giải Bảy
365
Giải Sáu
7058
3651
2227
Giải Năm
5830
Giải Tư
29505
09428
35450
28155
64350
04971
98753
Giải Ba
70296
55741
Giải Nhì
78187
Giải Nhất
14858
Đặc Biệt
886252

Xổ số Gia Lai

Ngày 13-03-2020

GiảiGia Lai
Giải Tám
98
Giải Bảy
311
Giải Sáu
7921
6845
1473
Giải Năm
1746
Giải Tư
75424
69402
94134
32985
41926
79429
11940
Giải Ba
62094
55692
Giải Nhì
44515
Giải Nhất
69018
Đặc Biệt
148637

Xổ số Gia Lai

Ngày 06-03-2020

GiảiGia Lai
Giải Tám
55
Giải Bảy
703
Giải Sáu
0144
2396
4869
Giải Năm
5742
Giải Tư
62544
49425
41887
05054
18382
56741
87924
Giải Ba
16897
84576
Giải Nhì
82748
Giải Nhất
98141
Đặc Biệt
376161

Xổ số Gia Lai

Ngày 28-02-2020

GiảiGia Lai
Giải tám
11
Giải bảy
037
Giải sáu
2315
4728
3142
Giải năm
2232
Giải tư
13989
71418
63597
76885
72343
61684
54086
Giải ba
80725
56225
Giải nhì
83620
Giải nhất
38859
Đặc biệt
366856

Xổ số Gia Lai

Ngày 21-02-2020

GiảiGia Lai
Giải tám
90
Giải bảy
346
Giải sáu
2425
6365
4396
Giải năm
8297
Giải tư
45963
95806
62496
46777
03214
35168
34046
Giải ba
04861
89985
Giải nhì
86369
Giải nhất
10838
Đặc biệt
774015

Xổ số Gia Lai

Ngày 14-02-2020

GiảiGia Lai
Giải tám
12
Giải bảy
158
Giải sáu
5365
0479
2015
Giải năm
4722
Giải tư
17273
73367
19141
26371
09624
53693
72702
Giải ba
98940
35596
Giải nhì
18557
Giải nhất
34720
Đặc biệt
687607

Xổ số Gia Lai

Ngày 07-02-2020

GiảiGia Lai
Giải tám
01
Giải bảy
180
Giải sáu
6596
1446
4022
Giải năm
4968
Giải tư
34760
27562
50186
00772
92796
35099
44040
Giải ba
07920
94983
Giải nhì
43136
Giải nhất
74563
Đặc biệt
547914

Xổ số Gia Lai

Ngày 31-01-2020

GiảiGia Lai
Giải tám
21
Giải bảy
540
Giải sáu
1504
2248
0655
Giải năm
2960
Giải tư
08014
03714
52811
73626
60284
86599
04068
Giải ba
02378
81769
Giải nhì
00416
Giải nhất
44070
Đặc biệt
592566