• Thứ 7
  • 04-04-2020

Xổ Số Kiến Thiết

icon

Chọn Ngày

arrow-down
Xem Kết quả ngày
Tháng 3 2020
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bài viết mới nhất

Xêm Thêm

Xổ số Bình Thuận

Ngày 02-04-2020

GiảiBình Thuận
Giải Tám...
Giải Bảy...
Giải Sáu...
Giải Năm...
Giải Tư...
Giải Ba...
Giải Nhì...
Giải Nhất...
Đặc Biệt...

Xổ số Bình Thuận

Ngày 26-03-2020

GiảiBình Thuận
Giải Tám
55
Giải Bảy
245
Giải Sáu
5415
1809
5621
Giải Năm
1020
Giải Tư
13193
14086
13657
52735
15442
00920
00745
Giải Ba
09203
22194
Giải Nhì
87124
Giải Nhất
06584
Đặc Biệt
908695

Xổ số Bình Thuận

Ngày 19-03-2020

GiảiBình Thuận
Giải Tám
54
Giải Bảy
331
Giải Sáu
1466
6555
8781
Giải Năm
4605
Giải Tư
07465
95691
51015
64755
85901
05047
43190
Giải Ba
58482
48696
Giải Nhì
26988
Giải Nhất
61568
Đặc Biệt
545912

Xổ số Bình Thuận

Ngày 12-03-2020

GiảiBình Thuận
Giải Tám
09
Giải Bảy
427
Giải Sáu
6265
3015
4166
Giải Năm
1521
Giải Tư
09144
53800
52109
66272
86289
41320
93012
Giải Ba
73331
85820
Giải Nhì
26922
Giải Nhất
35649
Đặc Biệt
798011

Xổ số Bình Thuận

Ngày 05-03-2020

GiảiBình Thuận
Giải Tám
30
Giải Bảy
498
Giải Sáu
4645
0264
5536
Giải Năm
9136
Giải Tư
91605
79301
99806
83305
61371
06210
55241
Giải Ba
52097
38440
Giải Nhì
29333
Giải Nhất
12514
Đặc Biệt
593643

Xổ số Bình Thuận

Ngày 27-02-2020

GiảiBình Thuận
Giải tám
32
Giải bảy
035
Giải sáu
6286
3601
4776
Giải năm
6898
Giải tư
57021
35703
58259
56718
76478
85727
00694
Giải ba
69490
72139
Giải nhì
39593
Giải nhất
51988
Đặc biệt
661449

Xổ số Bình Thuận

Ngày 20-02-2020

GiảiBình Thuận
Giải tám
09
Giải bảy
088
Giải sáu
6073
3608
4680
Giải năm
3334
Giải tư
58279
18617
30673
89292
21033
01051
05019
Giải ba
78693
26800
Giải nhì
16928
Giải nhất
27158
Đặc biệt
515653

Xổ số Bình Thuận

Ngày 13-02-2020

GiảiBình Thuận
Giải tám
70
Giải bảy
110
Giải sáu
3700
6765
6525
Giải năm
3373
Giải tư
51198
06598
87651
81543
36722
86887
54341
Giải ba
55617
70991
Giải nhì
06152
Giải nhất
42033
Đặc biệt
611281

Xổ số Bình Thuận

Ngày 06-02-2020

GiảiBình Thuận
Giải tám
24
Giải bảy
211
Giải sáu
1701
9713
1075
Giải năm
1062
Giải tư
68049
78787
87095
00840
97207
83697
77010
Giải ba
69965
05672
Giải nhì
16161
Giải nhất
22449
Đặc biệt
212382

Xổ số Bình Thuận

Ngày 30-01-2020

GiảiBình Thuận
Giải tám
89
Giải bảy
756
Giải sáu
0932
2494
6451
Giải năm
5730
Giải tư
19711
43925
37373
92273
23883
45981
67308
Giải ba
01070
27670
Giải nhì
76401
Giải nhất
00672
Đặc biệt
410055