• Thứ 7
  • 04-04-2020

Xổ Số Kiến Thiết

icon

Chọn Ngày

arrow-down
Xem Kết quả ngày
Tháng 3 2020
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bài viết mới nhất

Xêm Thêm

Xổ số Bình Dương

Ngày 03-04-2020

GiảiBình Dương
Giải Tám...
Giải Bảy...
Giải Sáu...
Giải Năm...
Giải Tư...
Giải Ba...
Giải Nhì...
Giải Nhất...
Đặc Biệt...

Xổ số Bình Dương

Ngày 27-03-2020

GiảiBình Dương
Giải Tám
60
Giải Bảy
873
Giải Sáu
3329
3296
5421
Giải Năm
0860
Giải Tư
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
Giải Ba
56542
38819
Giải Nhì
90623
Giải Nhất
17510
Đặc Biệt
011453

Xổ số Bình Dương

Ngày 20-03-2020

GiảiBình Dương
Giải Tám
61
Giải Bảy
023
Giải Sáu
6261
1077
9179
Giải Năm
4462
Giải Tư
03011
01849
05433
79352
88309
89268
81075
Giải Ba
42610
77265
Giải Nhì
88590
Giải Nhất
47245
Đặc Biệt
959197

Xổ số Bình Dương

Ngày 13-03-2020

GiảiBình Dương
Giải Tám
37
Giải Bảy
504
Giải Sáu
3554
1742
8111
Giải Năm
8681
Giải Tư
03698
00178
18305
64394
95708
25299
91030
Giải Ba
22670
39119
Giải Nhì
22185
Giải Nhất
19993
Đặc Biệt
594682

Xổ số Bình Dương

Ngày 06-03-2020

GiảiBình Dương
Giải Tám
83
Giải Bảy
696
Giải Sáu
6931
9025
0504
Giải Năm
2722
Giải Tư
82259
61333
60776
33668
76895
87889
05360
Giải Ba
81225
69046
Giải Nhì
56651
Giải Nhất
10912
Đặc Biệt
979886

Xổ số Bình Dương

Ngày 28-02-2020

GiảiBình Dương
Giải tám
45
Giải bảy
444
Giải sáu
6475
9071
2005
Giải năm
9330
Giải tư
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
Giải ba
89696
91365
Giải nhì
97076
Giải nhất
29728
Đặc biệt
654620

Xổ số Bình Dương

Ngày 21-02-2020

GiảiBình Dương
Giải tám
91
Giải bảy
883
Giải sáu
6958
1518
8444
Giải năm
3292
Giải tư
82038
33577
78661
36736
94064
05570
48504
Giải ba
29624
99515
Giải nhì
54590
Giải nhất
49605
Đặc biệt
882650

Xổ số Bình Dương

Ngày 14-02-2020

GiảiBình Dương
Giải tám
09
Giải bảy
290
Giải sáu
5419
5156
5438
Giải năm
3323
Giải tư
36368
68908
80902
94495
52999
98186
48576
Giải ba
35466
77355
Giải nhì
21299
Giải nhất
43399
Đặc biệt
561317

Xổ số Bình Dương

Ngày 07-02-2020

GiảiBình Dương
Giải tám
58
Giải bảy
020
Giải sáu
9524
9276
5164
Giải năm
3894
Giải tư
22656
94341
72075
02528
62250
56169
29641
Giải ba
29600
24248
Giải nhì
76936
Giải nhất
92115
Đặc biệt
161425

Xổ số Bình Dương

Ngày 31-01-2020

GiảiBình Dương
Giải tám
48
Giải bảy
829
Giải sáu
1636
0421
2735
Giải năm
1553
Giải tư
45057
00228
10476
59228
30617
48520
55556
Giải ba
91736
37099
Giải nhì
06318
Giải nhất
43168
Đặc biệt
465792