Như vậy là XS ba miền đã chia sẻ 4 cách giải đen lô đề không cần cúng bái và hóa giải vận đen đơn giản nhất có thể cho anh em. Hãy nhớ, nếu gặp dây đen liên tục thì hãy ngừng vài nhịp, thực hành các cách mà chúng tôi đã tư vấn để bắt dây đỏ. Bình tâm rồi thì mới chiến tiếp thì cơ hội vào bờ sẽ lại rộng cửa thôi.