Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào cụ thể? Xem để tránh xui xẻo, hung hiểm ngay

Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào được rất nhiều bạn đọc quan tâm thắc mắc. Đó là vì theo quan niệm dân gian ngày Tam Nương chính là một trong những ngày Bạch Kỵ hay còn gọi là ngày đại hung, xui xẻo. Nếu làm những việc lớn trong ngày này rất dễ bị hỏng.

Ngày Tam Nương là gì?

Trước khi tìm hiểu ngày Tam Nương 2021 là ngày nào chúng ta hãy cùng điểm sơ qua ngày Tam Nương là ngày gì nhé. Theo quan niệm dân gian thì đây chính là ngày rất xấu. Do vậy không thích hợp trong việc tiến hành làm những công việc quan trọng như xuất hành, cưới hỏi, khai trương, động thổ,…

Ngày này có nguồn gốc từ điển tích liên quan 3 người phụ nữ trong lịch sử Trung Hoa đó là Muội Hỉ, Đát Kỷ cùng với Bao Tự. Họ đều có nhan sắc tuyệt đẹp, “khuynh nước khuynh thành”. Tuy nhiên như câu nói “Hồng nhan họa thủy”, vì sắc đẹp khiến vui bỏ bê triều chính, dân chúng lầm than gây ra suy vong.

Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào - Ngày Tam Nương là ngày đại kỵ

Ngày Tam Nương là ngày đại kỵ

Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào của từng tháng?

Theo tử vi phong thủy thì ngày Tam Nương năm 2021 sẽ xuất hiện trong một số tháng với số ngày cụ thể sau đây:

1. Ngày Tam Nương 2021 ngày nào trong tháng 1 dương lịch

 • Ngày 4/1/2021 dương lịch nhằm ngày 22/11 năm Canh Tý.
 • Ngày 9/1/2021 dương lịch nhằm ngày 27/11 năm Canh Tý.
 • Ngày 15/1/2021 dương lịch nhằm ngày 3/12 năm Canh Tý.
 • Ngày 19/1/2021 dương lịch nhằm ngày 7/12 năm Canh Tý.
 • Ngày 25/1/2021 dương lịch nhằm ngày 13/12 năm Canh Tý.
 • Ngày 30/1/2021 dương lịch nhằm ngày 18/12 năm Canh Tý.

2. Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào trong tháng 2 dương lịch

 • Ngày 3/2/2021 dương lịch nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý.
 • Ngày 8/2/2021 dương lịch nhằm ngày 27/12 năm Canh Tý.
 • Ngày 14/2/2021 dương lịch nhằm ngày 3/1 năm Tân Sửu.
 • Ngày 18/2/2021 dương lịch nhằm ngày 7/1 năm Tân Sửu.
 • Ngày 24/2/2021 dương lịch nhằm ngày 13/1 năm Tân Sửu.

3. Ngày Tam Nương 2021 ngày nào trong tháng 3 dương lịch

 • Ngày 1/3/2021 dương lịch nhằm ngày 18/1 năm Tân Sửu.
 • Ngày 5/3/2021 dương lịch nhằm ngày 22/1 năm Tân Sửu.
 • Ngày 10/3/2021 dương lịch nhằm ngày 27/1 năm Tân Sửu.
 • Ngày 15/3/2021 dương lịch nhằm ngày 3/2 năm Tân Sửu.
 • Ngày 19/3/2021 dương lịch nhằm ngày 7/2 năm Tân Sửu.
 • Ngày 25/3/2021 dương lịch nhằm ngày 13/2 năm Tân Sửu.
 • Ngày 30/3/2021 dương lịch nhằm ngày 18/2 năm Tân Sửu.
Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào chính là băn khoăn của nhiều người

Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào chính là băn khoăn của nhiều người

4. Ngày Tam Nương 2021 ngày nào trong tháng 4 dương lịch

 • Ngày 3/4/2021 dương lịch nhằm ngày 22/2 năm Tân Sửu.
 • Ngày 8/4/2021 dương lịch nhằm ngày 27/2 năm Tân Sửu.
 • Ngày 14/4/2021 dương lịch nhằm ngày 3/3 năm Tân Sửu.
 • Ngày 18/4/2021 dương lịch nhằm ngày 7/3 năm Tân Sửu.
 • Ngày 24/4/2021 dương lịch nhằm ngày 13/3 năm Tân Sửu.
 • Ngày 29/4/2021 dương lịch nhằm ngày 18/3 năm Tân Sửu.

5. Ngày Tam Nương 2021 ngày nào trong tháng 5 dương lịch

 • Ngày 3/5/2021 dương lịch nhằm ngày 22/3 năm Tân Sửu.
 • Ngày 8/5/2021 dương lịch nhằm ngày 27/3 năm Tân Sửu.
 • Ngày 14/5/2021 dương lịch nhằm ngày 3/4 năm Tân Sửu.
 • Ngày 18/5/2021 dương lịch nhằm ngày 7/4 năm Tân Sửu.
 • Ngày 24/5/2021 dương lịch nhằm ngày 13/4 năm Tân Sửu.
 • Ngày 29/5/202 dương lịch nhằm ngày 18/4 năm Tân Sửu.

6. Ngày Tam Nương năm 2021 là ngày nào tháng 6 dương lịch

 • Ngày 2/6/2021 dương lịch nhằm ngày 22/4 năm Tân Sửu.
 • Ngày 7/6/2021 dương lịch nhằm ngày 27/4 năm Tân Sửu.
 • Ngày 12/6/2021 dương lịch nhằm ngày 3/5 năm Tân Sửu.
 • Ngày 16/6/2021 dương lịch nhằm ngày 7/5 năm Tân Sửu.
 • Ngày 22/6/2021 dương lịch nhằm ngày 13/5 năm Tân Sửu.
 • Ngày 27/6/2021 dương lịch nhằm ngày 18/5 năm Tân Sửu.

7. Ngày Tam Nương năm 2021 là ngày nào tháng 7 dương lịch

 • Ngày 1/7/2021 dương lịch nhằm ngày 22/5 năm Tân Sửu.
 • Ngày 6/7/2021 dương lịch nhằm ngày 27/5 năm Tân Sửu.
 • Ngày 12/7/2021 dương lịch nhằm ngày 3/6 năm Tân Sửu.
 • Ngày 16/7/2021 dương lịch nhằm ngày 7/6 năm Tân Sửu.
 • Ngày 22/7/2021 dương lịch nhằm ngày 13/6 năm Tân Sửu.
 • Ngày 27/7/2021 dương lịch nhằm ngày 18/6 năm Tân Sửu.
 • Ngày 31/7/2021 dương lịch nhằm ngày 22/6 năm Tân Sửu.
Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào - Năm 2021 mỗi tháng đều có ngày Tam Nương

Năm 2021 mỗi tháng đều có ngày Tam Nương

8. Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào tháng 8 dương lịch

 • Ngày 5/8/2021 dương lịch nhằm ngày 27/6 năm Tân Sửu.
 • Ngày 10/8/2021 dương lịch nhằm ngày 3/7 năm Tân Sửu.
 • Ngày 14/8/2021 dương lịch nhằm ngày 7/7 năm Tân Sửu.
 • Ngày 20/8/2021 dương lịch nhằm ngày 13/7 năm Tân Sửu.
 • Ngày 25/8/2021 dương lịch nhằm ngày 18/7 năm Tân Sửu.
 • Ngày 29/8/2021 dương lịch nhằm ngày 22/7 năm Tân Sửu.

9. Ngày Tam Nương 2021 ngày nào tháng 9 dương lịch

 • Ngày 3/9/2021 dương lịch nhằm ngày 27/7 năm Tân Sửu.
 • Ngày 9/9/2021 dương lịch nhằm ngày 3/8 năm Tân Sửu..
 • Ngày 13/9/2021 dương lịch nhằm ngày 7/8 năm Tân Sửu.
 • Ngày 19/9/2021 dương lịch nhằm ngày 13/8 năm Tân Sửu.
 • Ngày 24/9/2021 dương lịch nhằm ngày 18/8 năm Tân Sửu.
 • Ngày 28/9/2021 dương lịch nhằm ngày 22/8 năm Tân Sửu.

10. Ngày Tam Nương 2021 là ngày nào tháng 10 dương lịch

 • Ngày 3/10/2021 dương lịch nhằm ngày 27/8 năm Tân Sửu.
 • Ngày 8/10/2021 dương lịch nhằm ngày 3/9 năm Tân Sửu.
 • Ngày 12/10/2021 dương lịch nhằm ngày 7/9 năm Tân Sửu.
 • Ngày 18/10/2021 dương lịch nhằm ngày nhằm ngày 13/9 năm Tân Sửu.
 • Ngày 23/10/2021 dương lịch nhằm ngày 18/9 năm Tân Sửu.
 • Ngày 27/10/2021 dương lịch nhằm ngày 22/9 năm Tân Sửu.

11. Ngày Tam Nương năm 2021 là ngày nào tháng 11 dương lịch

 • Ngày 1/11/2021 dương lịch nhằm ngày 27/9 năm Tân Sửu.
 • Ngày 7/11/2021 dương lịch nhằm ngày 3/10 năm Tân Sửu.
 • Ngày 11/11/2021 dương lịch nhằm ngày 7/10 năm Tân Sửu.
 • Ngày 17/11/2021 dương lịch nhằm ngày 13/10 năm Tân Sửu.
 • Ngày 22/11/2021 dương lịch nhằm ngày 18/10 năm Tân Sửu.
 • Ngày 26/11/2021 dương lịch nhằm ngày 22/11 năm Tân Sửu.

12. Ngày Tam Nương 2021 ngày nào tháng 12 dương lịch

 • Ngày 1/12/2021 dương lịch nhằm ngày 27/10 năm Tân Sửu.
 • Ngày 6/12/2021 dương lịch nhằm ngày 3/11 năm Tân Sửu.
 • Ngày 10/12/2021 dương lịch nhằm ngày 7/11 năm Tân Sửu.
 • Ngày 16/12/2021 dương lịch nhằm ngày 13/11 năm Tân Sửu.
 • Ngày 21/12/2021 dương lịch nhằm ngày 18/11 năm Tân Sửu.
 • Ngày 25/12/2021 dương lịch nhằm ngày 22/11 năm Tân Sửu.
 • Ngày 30/12/2021 dương lịch nhằm ngày 27/11 năm Tân Sửu.

Phần chia sẻ trên đây hy vọng rằng đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ngày Tam Nương 2021 là ngày nào. Hy vọng bạn đọc sẽ ứng dụng thành công để tránh làm việc đại sự trong những ngày này. Đừng quên ghé thăm XSVN mỗi ngày để xem thêm các thông tin bổ ích về phong thủy cũng như cập nhật nhanh kết quả XSMN, XSMT, XSMB chính xác nhất.